Termeni și condiții

1. Termeni generali

Această pagină web reprezintă termenii și condițiile de utilizare a Site-ului www.medatlas.ro/ și stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizită ori accesa site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor:

●  „Site” sau ‘’ Platforma’’ înseamnă în continuare pagina de internet https://medatlas.ro/;

“Site-ul” sau “Platforma” înseamnă website-ul prin care accesul către servicii medicale este făcut disponibil, deținut, controlat, administrat, menținut și/sau găzduit de către MedAtlas.

●  „Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare persoana care deține domeniul Medatlas și se ocupă de mentenanța acestuia;

●  „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia;

●  „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își crează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod Serviciul nostru oferit.

●  “Clinica”, “Cabinetul”, “Unitatea medicală”, “Medicul” înseamnă furnizorul de servicii medicale disponibil pe platforma MedAtlas.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termeni și Condiții (Contractul dintre Utilizator și Administratorul Site-ului) și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni și Condiții, va rugăm să nu utilizați Serviciile oferite de acesta.

Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prevederile acestor Termeni și Condiții, inclusiv prin cesionarea către un terț a Contractului (Termeni și Condiții), iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform dispozițiilor art. 1315 și următoarele din Codul Civil.

Pentru a înlătura orice îndoială, utilizatorii site-ului MedAtlas consimt anticipat la substituirea Medatlas cu un terț în raporturile născute între acesta și Utilizatori în temeiul prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Drepturile asupra conținutului MedAtlas

Întreg conținutul MedAtlas în format text și grafică, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin Administratorului MedAtlas și partenerilor săi. Utilizatorii care isi creeaza un cont gratuit sau platit pe MedAtlas.ro si aplicatiile conexe sunt direct responsabili de drepturile de autor si isi asuma intreaga responsabilitate legata de materialele furnizate si publicate pe platforma.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice sursă publică și oficială.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului sau pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul MedAtlas și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu platforma și conținutul acesteia.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii MedAtlas.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document că fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare.

Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Fiecare furnizor de servicii medicale rămâne responsabil pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea informațiilor (servicii, medici disponibili, prețuri) prezentate pe platforma noastră.

MedAtlas nu clasifică după un scor de calitate nici un tip de serviciu medical sau unitate medicală, doar preia informațiile de rating oferite de către clienții acestor furnizori de servicii medicale.

În schimb, încurajăm în rândul consumatorilor oferirea de recenzii argumentate pentru serviciile medicale pe care le achiziționează în urma căutării acestora pe platforma Medatlas.

Serviciile oferite de MedAtlas sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală și non-comercială. De aceea, nu aveți permisiunea de a revinde, folosi, copia, afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, disponibile pe platforma Medatlas pentru orice activitate comercială sau de marketing.