Prelucrarea datelor cu caracter personal, politica de confidențialitate

Acordăm o maximă protecție informațiilor ce privesc Utilizatorii portalului nostru (vizitatori, potențiali clienți, clienți, numiți în cele ce urmează Utilizatori), astfel încât depunem toate eforturile necesare pentru siguranța datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați MedAtlas.

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

În concordanţă cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (modificată și completată prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 și prin Decizia ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ): MedAtlas are obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Operatorul de date și persoana împuternicită

În prelucrarea Datelor dumneavoastră personale sunt implicate următoarele persoane:

Operator de date:

Medatlas, Calea Victoriei nr. 216, Sector 1, 010099, București

Scopul prelucrării datelor:

Prelucrăm date personale ale vizitatorilor https://medatlas.ro/ prin colectarea de e-mail-uri pentru crearea unei baze de date prin intermediul platformei Medatlas.

Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

●  primirea de noutăți și informații comerciale despre lansarea oficială a platformei

●  crearea unei baze de date pentru transmiterea de informații comerciale către consumator

●  exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator

●  în situația în care ați decis să primiți informații despre noutăți și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: informații de marketing despre lansarea platformei, oferte speciale, articole informative.

●  scopul colectării datelor este și de utilizare în vederea facturării pachetelor de promovare  pentru persoanele juridice.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre  fundamentale  și, prin urmare, ne asigurăm că prelucrarea datelor are loc în deplină conformitate cu  principiile enunțate în  legislația  aplicabilă, inclusiv în Regulamentului  general  privind protecția datelor. 679/2016(“GDPR”).

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificarile și completările ulterioare, MedAtlas are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică, numai pentru scopurile specificate mai jos:

 1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime, iar acestea nu sunt prelucrate în alt mod, incompatibil cu aceste scopuri.

 1. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.

 1. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate măsurile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal și, de asemenea, în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

 1. MedAtlas nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa de e-mail pe website-ul https://medatlas.ro/ poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

 1. Informațiile pe care ni le puneți la dispoziție vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

MedAtlas păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului www.medatlas.ro conform cerințelor Regulamentului European 2016/679.

Categoriile de date personale prelucrate de către MedAtlas sunt:

●  Pentru persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail; aceste date fiind exclusiv supuse normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

●  Pentru persoane juridice (clinică, cabinet individual medical, unitate sanitară de stat sau privată ): denumirea clinicii, e-mailul clinicii, numărul de telefon

 adresa  și CUI -în vederea întocmirii facturi fiscale, în cazul achiziționării unui pachet de promovare.

Aceste date nu sunt date cu caracter personal, dar va asigurăm că vom lua toate măsurile necesare pentru a respectarea siguranței acestora.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la la adresa de e-mail office.bucharest@kiklab.com

Drepturile care pot fi exercitate cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia MedAtlas;

 1. Dreptul de a solicita echipei MedAtlas să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

 1. Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare MedAtlas;

 1. Dreptul de a solicita echipei MedAtlas să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

 1. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;

 1. Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 1. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Ce fel de informații despre Utilizatori sunt publice?

MedAtlas oferă Utilizatorilor posibilitatea de a căuta medici, clinici, cabinete sau alte unități sanitare și de a face o programare prin telefon sau email.

Activități publice sunt orice acțiuni desfășurate pe platforma MedAtlas care sunt proiectate să fie vizibile pentru alți Utilizatori, inclusiv comentarii, recomandări, recenzii.

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când solicitați ștergerea email-ului și a numărului de telefon al dumneavoastră din baza noastră de date.

Atât emailul dumneavoastră cât și numărul de telefon poate fi șterse atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresei de e-mail și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: servicii noi, oferte speciale ). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus.

Cookies

Website-ul folosește cookies.

Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (calculator, smartphone, tabletă) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe platformă, când respectivul dispozitiv este folosit.

Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea platformei nevoilor dumneavoastră specifice.

Puteți schimba setările cookie-urilor în programul de navigare.

Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookie-urilor poate limita funcționalitatea MedAtlas.

Linkuri

MedAtlas conține link-uri/legături către pagini web aparținând terților, respectiv site-urilor clinicilor și cabinetelor medicale listate în portalul de căutare.

Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.